Island 1st

Anushka Dilrukshi Madurasinghe

Thilanka
Priyadarshana
Sampath

Kasun Gunawardhana

Ishara Dilhani

Erandi Kanchana

Island 2nd

Pradeepika Senani

Sandani Vithanage

Island 3rd

Piyal Kithsiri

Denushka Chalani

Randy Ramesh

Island 4th

Geethanjali Kalhari